Антикорупція - ДП "Ренійський морський торговельний порт"

Поиск

Повідомити про корупцію
+380 097 375 55 44

Перейти до вмісту

Головне меню:

Антикорупція

Про порт

ЗМІСТ
Лист
Преамбула
1 Преамбула
2 Загальні положення  
3 Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми  
4 Антикорупційні заходи у діяльності юридичної особи  
5 Перелік антикорупційних заходів у діяльності Юридичної особи  
6 Періодична оцінка корупційних ризиків Юридичної особи
7 Опис антикорупційних стандартів і процедур у діяльності Юридичної особи
8 Норми професійної етики працівників Юридичної особи
9 Права і обов'язки засновників (учасників) та працівників (крім Уповноваженого)особи
10 Права і обов'язки Уповноваженого та підпорядкованих йому працівників
підприємства
11 Порядок звітування Уповноваженого перед засновниками (учасниками) Юридичної
особи пов’язаних з корупцією правопорушень
12 Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а
 також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів інтересів
13 Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про
 факти порушень антикорупційних вимог і протидії корупції
14 Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов'язане
 з корупцією правопорушення
15 Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників Юридичної особи
16 Порядок надання працівникам роз'яснень та консультацій Уповноваженим
17 Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері
Запобігання та виявлення корупції Юридичної особи
18 Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують
 положення Антикорупційної програми
19 Порядок проведення внутрішніх розслідувань
20 Порядок внесення змін до Антикорупційної програми

Повний текст документу 2019р.


ЗВІТ

Повний текст звіту 2019р.
 
Назад до вмісту | Назад до головного меню